Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Firma Handlowo Usługowa Artur Kulik z siedzibą w Głogowie ul. Mickiewicza 50g.

Z administratorem danych osobowych w sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się :

a)    za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 67-200 Głogów ul. Mickiewicza 50g

b)    poprzez email:  ado@farbykulik.pl

 

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:

1.    zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

2.    przesyłania ofert ,informacji handlowych i marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  1. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych  (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) ,

4.    prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

 

III. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą :

1.       upoważnieni pracownicy oraz personel Firmy Handlowo Usługowej Artur Kulik

2.       nasi dostawcy oraz firmy współpracujące z nami czyli podmioty, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, (podmiotom odpowiedzialnym za: obsługę Klienta, rozpatrywanie reklamacji, działania marketingowe, sprzedaż usług, działania windykacyjne, spedycję ),

3.       podmioty,  którym  mamy  obowiązek  przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej.

 

IV. Okres przechowywania danych.
Państwa  dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż nie wycofają Państwo swojej  zgody na ich przetwarzanie.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia lub     wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych ,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

VI. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku niepodania tych danych administrator może odmówić realizacji działań (wykonania umowy) objętych zakresem zgody.